huisstijl briefing
De huisstijl vragenlijst

Tijdens deze eerste stap is de rol van de opdrachtgever bijzonder belangrijk. Het verzamelen van de correcte input en formuleren van de correcte waarden, bepaald het fundament voor de vervolgstappen. 
Bedrijfsprofiel
> Wie is de organisatie en wat zijn haar werkzaamheden? 
> Kernwaarden (3-5) in eigen onderscheidend karakter (USP’s) 
> Heeft het bedrijf een missie en visie? Zo ja, welke?
> Wie zijn de voornaamste concurrenten en waarom?
> Is er een bestaande marketingstrategie of SWOT analyse?
Doelgroep(en)
> Beschrijf de belangrijkste doelgroep.
> Hoe wordt deze doelgroep momenteel bereikt?
> Zijn er neven doelgroepen?
> Geografische doelgebied ? (lokaal, regionaal, nationaal, internationaal)
> Zijn er klantgegevens/statistieken uit marktonderzoek(en) beschikbaar?
Kader voor opdracht
> Wat zijn de op te leveren deelproducten? 
(Denk aan visitekaart, enveloppe, briefpapier, handboek, email opmaak etc.)
Product uiterlijk
> Wat is het gewenste imago van de organisatie?
> Gewenste uitstraling in termen van sfeer, kleur, vorm, beeldmateriaal, en tekst.
> Benoem (3-5) voorbeelden van logo’s of huisstijlen die aanspreken.
> Bestaat er een eerder huisstijl handboek/ richtlijn?
Project management
> Gewenste deadline voor oplevering logo
> Gewenste deadline huisstijldragers
> Budget-indicatie c.q. budget-bandbreedte
> Aanlevering en verantwoordelijke voor content? (beeld & tekst)
> Afspraken m.b.t. communicatie / verantwoordelijkheden
> ​​​​​​​Bestaat er een voorkeur voor een (online) drukker?

“Your brand is what people say about you when you are not in the room.”
 
Jeff Bezos


Website ontwerp
Ben je nieuwsgierig geworden naar de juiste aanpak voor het aanvliegen van je nieuwe website project? Lees het hier en bekijk voorbeelden.
durf te vragen

Een goed fundament voor
een krachtige huisstijl.