website briefing & intake
De website vragenlijst

Tijdens deze eerste stap is de rol van de opdrachtgever bijzonder belangrijk. Het verzamelen van de correcte input en formuleren van de correcte waarden, bepaald het fundament voor de vervolgstappen. 
Doelen & Criteria

> Wat is het doel van de website?
> Welke boodschap moet de website vertellen?
> Beschrijf de doelgroep. (leeftijd, geslacht, opleiding, kennis, sector, enz.)
> Welke taken willen jullie dat een websitebezoeker uitvoert?

Functionaliteit & Content

> Welke functies en onderdelen moet de website hebben?
> Welke informatie moet er voor de bezoekers van de website direct toegankelijk zijn? Prioriteer deze informatie van meest belangrijk naar minst relevant.
> Welke informatie moeten websitebezoekers kunnen aanvragen via de website?
> Bestaan er ideeën over de structuur van de website? Uit welke pagina’s zal uw website zal gaan bestaan?
Look & Feel

> Wat dient de website uit te stralen? 
> Wat dient de website vooral niet uit te stralen?
> Noem voorbeelden van websites die aanspreken en licht de voorbeelden korte toe.
Vullen & Onderhouden

> Welke persoon of personen zijn na oplevering van de website verantwoordelijk voor het actueel houden van de website?
> Wie is verantwoordelijk voor de content?

Project management
> Gewenste deadline voor oplevering 
> Budget-indicatie c.q. budget-bandbreedte
> Afspraken m.b.t. communicatie / verantwoordelijkheden

Huisstijl ontwerp
Ben je nieuwsgierig geworden naar de juiste aanpak voor het aanvliegen van je nieuwe huisstijl project? Lees het hier en bekijk voorbeelden.
durf te vragen

Een goed fundament voor
een doelgerichte website.