Van Gogh en Natuurlijke materialen - Mannenmode Rooij
ETALAGE MANNENMODE ROOIJ

De tijdloze kracht en schoonheid
van natuurlijke materialen 

In dit werk voor Mannenmode Rooij tracht ik een brug te slaan tussen Vincent van Gogh zijn passie en bewondering voor de natuur en alles wat deze voortbrengt. Natuurlijke materialen worden sinds mensenheugenis gebruikt voor de totstandkoming van menselijke creativiteit. Zo ook in de mode. Denk aan hoe de katoenplant, leer en wol nog altijd belangrijke ingrediënten zijn. Ik wil de kijker bewust maken van hoe natuur zoals Van Gogh die op waarde wist te schatten, nog altijd een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven.   
Ik heb me laten inspireren door citaten uit brieven tijdens Van Gogh’s creatieve leven in Drenthe. Ik zie een man die de natuur ten volste respecteerde en deze als een magische bron van inspiratie beschouwde voor schoonheid en functionaliteit. Iets wat vandaag de dag nog altijd op ons dagelijks leven van toepassing is.
gekozen Citaat uit brief vincent van gogh

“Mijn gevoel was zóó in sympathie met die natuur dat het mij meer kalmeerde dan iets anders."
Van Gogh jewels Assen
ETALAGE juwelier stijnis

De natuur staat bol van juwelen
als je weet waar je moet kijken.

Als mensen zijn we gevoelig voor schaarste en schoonheid. Hetgeen maakt dat we juwelen gezamenlijk op grote waarde weten te schatten. In dit werk wil ik de kijker anders laten kijken en aan het denken zetten over de wijze waarop ons snelle bestaan van vandaag de dag ons soms doet vergeten om echt ons heen te blijven kijken. Volgens Vincent Van Gogh staat de natuur bol parels en juwelen wanneer je goed om je heen kijkt. Het spanningsveld tussen tastbare en ontastbare juwelen tracht ik te verbeelden in mijn werk voor Juwelier Stijns. 

Ik zie in Vincent een man die ongekend veel oog had voor het vinden van schoonheid en rijkdom in de kleine dingen. Een man die begreep dat het gevoel van rijkdom niet altijd gelieerd is aan bezit, maar evengoed voortkomt uit een houding van verwondering en bewuste observatie.  
gekozen Citaat uit brief van vincent aan theo

“Als iemand echt van de natuur houdt,
vindt men overal schoonheid.”
Van Gogh - Vincent - Modern version
ETALAGE flair fashion

Fashion en kleur nog altijd een
middel om ons te onderscheiden.
In dit werk voor Flair Fashion tracht ik een brug te slaan tussen de manier waarop Vincent zich uitte in vorm en kleur en hoe we dit vandaag de dag doen. Vincent durfde met zijn kleur en uitingen anders te zijn dan de gevestigde orde, zich te onderscheiden. Vandaag de dag is die menselijke behoefte er nog altijd om een eigen identiteit te creëren. Iets wat we dagelijks doen door middel van de kleurrijke kleding en accessoires die we kiezen. In dit werk koppel ik heden en verleden op speelse wijze.

In de vele zelfportretten van Vincent is te zien dat hij geen moeite had om zich in verschillende gedaantes te uiten. Vaak als zijnde een studie, gebruikte hij zichzelf als basis om te spelen met kleur, vorm en houding. Een gegeven welke geïnspireerd heeft om tot een vertaalslag te komen naar de wijze waarop we ons in het heden uitten.
 
gekozen Citaat uit brief van gogh

“Ik zag superbe figuren buiten, treffend
door een expressie van soberheid.”

You may also like